×

Sidinfo

Militärbil från 1914

Tiden som föregick första världskriget

Det första världskriget uppstod efter spänningar mellan Europas stormakter. En stegrande konflikt i Europa hade tidigt märks i motstridiga tyska och franska intressen, vilket skapade en diplomatisk kris. Till slut utbröt krig 1914

Det hade länge funnits en motsättning i Europa vid denna tid grundat i tysk autokrati kontra västerländsk demokrati. Samt fanns en gammal rivalitet mellan Tyskland och Frankrike, vilken gick tillbaka till 1700-talet då Tyskland var en del av kungadömet Preussen och den österrikiska monarkin. Kejsare regerade över det tysk-romerska riket. I början på 1800-talet gjorde ett angrepp av fransmännen under Napoleon. Preussen och Österrike besegrades, vilket blev slutet på det tyska-romerska kejsardömet.

Varför krig uppstod

Idag är det kanske svårt att förstå, men vid denna tid fanns bland annat i Tyskland en känsla av behov av rening från det borgerliga och kapitalistiska som var fixerat vid individualism och ekonomisk lönsamhet framför andra värden.

Denna viljan att fylla livet med annat sågs som förenligt med ett krig. Ernst Jünger skriver i sin bok I stålstormen ”Vi hade lämnat hörsalar, skolbänkar och arbetsbord och hade under de korta utbildningsveckorna svetsats samman till en stor, begeistrad enhet. Uppvuxna i en tidsålder präglad av trygghet kände vi alla en längtan efter det ovanliga, efter den stora faran”.

I efterhand framstår denna strävan i andra förtecken, men krigets fasor visade sig i nya dimensioner under detta världskrig (även om det amerikanska inbördeskriget under föregående århundrade hade visat på vad de nya vapnens förödande kraft). Att kriget skulle bli så storskaligt, så långvarigt och skörda många offer var förstås något som inte var enkelt att förutse, vilket kan ses som delförklaringar att kanske inte mer gjordes för att undvika det.

Svante Nordin skriver i Filosofernas krig att om att även om det fanns en vilja att bevara freden fanns det föga vilja att göra uppoffringar som kostade för mycket. Nordin skriver: ”De var alla ängsliga för sina nationers prestige och internationella maktställning”.

Skottet i Sarajevo och upptakten till ett världskrig

Vid denna tid i Europa var även Österrike-Ungern en av kontinentens stormakter. Den stat som var bestående av kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var större än Frankrike.

Söder och öster ut låg Balkanområdet där det i Serbien fanns planer på att skapa ett ytterligare stort europeiskt rike, en sydslavisk nation (vilket sedermera skulle bli Jugoslavien, ´jugu´ betyder syd på slaviska). Vid denna tid fanns en terrororganisation vid namn Svarta handen som understödd av den serbiska staten använde sig av terrorverksamhet för att uppnå sina mål. En av deras aktioner fick konsekvenser för hela Europa och påverkade historiens lopp: mordet på kronprinsen av Österrike-Ungern, Franz Ferdinand.

Mordet skedde under ett besök av kronprinsen i Sarajevo 1914. En av attentatsmännen hade först försökt genomföra mordet genom att kasta en bomb mot bilen Franz Ferdinand åkte med då en kortege rullade genom stadens gator. Bomben detonerade under bakomvarande bil. Prinsen som klarade sig oskadd flydde dock inte fältet utan när bilkortegen senare fortsatte mot nytt mål kunde en annan av de sammansvurna stiga fram och på nära håll avlossa revolverskott mot kronprinsen som senare dog av skadorna.

Skottet i Sarajevo blev det indirekta startskottet för ett världskrig. Vad det direkt orsakade var en konflikt på Balkanområdet. Som reaktion på mordet förklarade Österrike-Ungern Serbien krig. Vad som i detta gjorde att konflikten eskalerade till något betydligt mer storskaligt var att Ryssland hade en pakt med Serbien och valde att gå in på deras sida. De ville i sin tur inte att Tyskland skulle involvera sig, men Tyskland hade redan avkunnat att de stod bakom Österrike-Ungern i konflikten. Tyskland som också förstod vidden av det utbrott som skulle komma till stånd om de och Ryssland inbegreps i en väpnad konflikt vädjade till Ryssland att avbryta mobilisering av sina trupper. Ryssland som insåg att det skulle undergräva deras ställning och att de skulle ses som veka fann inget annat val än att fullfölja sina intentioner. På detta svarade Tyskland med en krigsförklaring mot Ryssland och sedan även dess närmaste allierade Frankrike.

Strax därpå skulle Storbritannien involvera sig som motståndare till Tyskland. Europas hade vid det laget en tid haft fokus riktat till Storbritannien som inte var svurna allierade med Frankrike men väl deras moraliska bundsförvant. Storbritannien ställde sig först tvekande där två sidor företrädes i den inhemska debatten. Det ena argumentet vilade på landets tradition att stå utanför konflikter på kontinenten, det andra på att om Tyskland segrade skulle de förr eller senare ensamma ställas mot en mycket mäktig motståndare. Vad som till slut avgjorde beslutet var Tysklands uppenbara aggressioner då de angrep det neutrala Belgien för att genom detta land bättre kunna utföra inträngandet i Frankrike. Storbritannien slöt nu upp på Frankrikes sida.

Fler länder i Europa och i andra världsdelar som Turkiet, Japan och senare USA skulle bli stridande parter.

De utlösande motsättningarna på Balkan mellan de ryska och österrikiska imperierna som blev startskottet skulle senare bli mindre viktiga i konflikten som övergick till den mellan Tyskland och västmakterna.

Källor

Artikel publicerad: 2021.04.28
Författare: Historisktvetande.se

Bild

Bilden överst föreställer ett fotografi från 1914 av en fransk fordom utrustat med maskingevär. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Läs vidare

Vladimir Lenin och Josef Stalin beskuren och förminskadKommunismen och bolsjevismen De ryska ledarna Lenin och Stalin var politiska nyckelfigurer på 1900-talet...


Lertavla med inskriptioner beskuren och förminskadMESOPOTAMIEN I det historiska området skapades de första permanenta boplatserna ...


Överdel av statyett föreställande kvinna beskuren och förminskadGREKLANDS FÖRHISTORIA Arkeologerna tidigaste fynd är tidsperiodisk från stenåldern ...


Amerigo Vespuccis ankomst till Nya världenUpptäcktsresor och kolonialism Under 1400- och 1500-talen sker de stora upptäckresorna som blir startskottet på kolonialismen ...


Slottet i Versailles Världens historiska befolkningsutveckling Världspopulationen nådde en miljard 1804 och översteg under 2000-talet sju miljarder ...