×

Sidinfo

Santiago de Compostela-katedralen

Medeltiden

Huvudsida om medeltiden

Perioden mellan antiken och nya tiden

Medeltiden kallas den historiska epok som tar vid efter antiken och varar till den nya tiden. Det skiftar dock i historieskrivningen ifall renässansen innefattas i medeltiden eller räknas som en ny period som avlöser denna.

Medeltidens tidsindelning

Tidsindelningen som hör samman med medeltiden har varierat något under olika tider och historiker använder heller inte idag alltid samma tidsperiod. Man brukar ofta ange medeltidens startpunkt omkring år 500 och ibland mer preciserat till året 476 då Västrom föll, vilket främst markerar romarrikets fall. Ibland innefattas även perioden från år 370 som annars brukar betecknas som senantiken.

Slutpunkten för medeltiden skiftar en hel del och beror bland annat på ifall renässansen inräknas. Traditionellt gäller cirka år 1450 då stater började uppkomma i sin tidiga faser som slutpunkt för medeltiden.

Därtill används ibland tidsperioder för tidig medeltid (ca. 500–1000), högmedeltid (ca. 1000–1300) och senmedeltid (ca. 1300–1450).  

Som alltid när det handlar om historiska epoker är det viktigt att inse att det handlar om senkomna abstraktioner med avsikt att ge en överblick över gångna tider – de som levde under denna period var inte i någon egentlig mening annorlunda eller kände att de levde i en annan tid än de som levde under antiken.

Från ruralisering till större städer

Efter att städerna avfolkas med ökad ruralisering som följd under den tidiga medeltiden skulle fler under högmedeltiden flytta in till städer som växte. Städerna omgavs ofta av befästningar, ibland i form av palissader och ibland, när det rörde sig om viktigare centra, av borgmurar.

Norden under medeltiden

Finland blev under medeltiden en del av Sverige (och var så fram till 1809). Startpunkten för medeltiden i Sverige brukar anges omkring år 1000. Vid den tiden användes benämningen Sveaväldet om landområden och svear om folken. Ordet Sverige finns första gången dokumenterat från 1300-talet.

Några av de tidigaste källorna utgår från runtexter. Dessa ristades in i sten eller trä (av naturliga skäl är inte de senare bevarade) och flera tillkom mellan åren 950 och 1100. Texterna var av olika slag och kunde bestå av släktberättelser eller former av propaganda för ens egen sak, till exempel varningar som utfärdades till rivaliserande grupper. Oftast anlitades en runristare för att skapa dessa meddelanden till omgivningen och - i vissa fall också - till eftertiden.

År 1397 bildades Kalmarunionen, vilket var en union mellan Danmark, Norge och Sverige. Unionen styrdes av en gemensam regent varav den första var drottning Margareta. Unionen fungerade dock inte särskilt väl då Danmark och Sverige förblev rivaler. Sverige bröt sig ur unionen efter Margaretas död. Karl Knutsson Bonde blev ny kung, men efter hans död uppstod ett maktvakuum, vilket danske Kristian I gjorde anspråk på. Kristian I samlade en stor dansk här (även tyska legosoldater ingick) som seglade vattenvägen för att inta Stockholm. Vad som blev känt som slaget vid Brunkeberg vanns av svenskarna som trots avsaknad av tränade soldater kunde driva danskarna på flykten. Sten Sture blev en av hjältarna. Fortsatta drabbningar mellan danskar och svenskar skulle fortsätta under lång tid.

Källor


Artikel publicerad: 2020.02.14
Författare: Historisktvetande.se

Bild

Bilden ovan föreställer katedralen i Santiago de Compostela. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Läs vidare

Pyramider i Giza beskuren och förminskadEGYPTEN Det forntida Egypten intar en särställning i historien. Ingen högkultur har existerat lika länge ...


Lertavla med inskriptioner beskuren och förminskadMESOPOTAMIEN I det historiska området skapades de första permanenta boplatserna ...


Överdel av statyett föreställande kvinna beskuren och förminskadGREKLANDS FÖRHISTORIA Arkeologerna tidigaste fynd är tidsperiodisk från stenåldern ...


Oljemålning som föreställer etrurier beskuren och förminskadEtruskerna Historien om det folkslag som dominerade Italien före romarna ...


Alexander mosaik beskuren och förminskad Alexander den store Alexander har gått till historien som den främsta av befälhavare ...