×

Sidinfo

Lejon relief från blå stenmur

Antiken

Huvudsida om antiken

Vårt antika arv

Under antiken uppkom en rad vetenskapliga läror och områden såsom matematik, astronomi och politik. Viktig är också uppkomsten av den naturfilosofi som i våra dagar indelats i filosofi och naturvetenskap. Nedan följer en översikt över artiklar om antiken.

Antikens tidsindelning

Ofta i historieskrivningen finns det flera möjliga tidsindelningar, vilket gäller den epok eller period som kallas antiken. Ett sätt att avgränsa antiken tidsperiodiskt är att låta dess inledning infalla under 700-talet f.Kr. och markeras av Homeros diktepos Iliaden och Odysséen medan detta är bland det första vi känner till om den forntida grekiska kulturen. Epokens slut sammanfaller enligt den traditionella tidsindelningen med romarrikets fall år 476 e.Kr.

I takt med att historikerna vidgat sina kunskaper om tiden före Homeros har antiken som epok vidgats till att i många historiska tidsindelningar börja tidigare och dessutom innefatta fler folkslag och kulturer. Den forntida egyptiska civilisationen vars startpunkt brukas bestämmas till 3000-talet f.Kr. studeras enligt traditionen separat, men det går att anföra argument för att denna ska räknas till antiken. Likaså gäller med de tidiga civilisationer som uppstod i Mesopotamien samt några kulturer ytterligare.

Likaså har slutpunkten för antikens kronologi förlängts i vissa nyare historiska översikter. I Antiken – från faraonernas Egypten till romarrikets fall (2017), som för övrigt texten om antiken på denna sida stödjer sig på i stor utsträckning, anges 600-talet som slutpunkt.

En anledning att tidigarelägga startpunkten för epoken är att den grekiska kulturen var påverkad av omkringliggande kulturer och det anses inte längre adekvat att utse den grekiska antiken som ensam bärare av arvet till vår moderna civilisation. Även om det klassiska Grekland alltjämt anses ha uppbringat ett omfattande kulturellt arv har dessutom inte minst Mesopotamien och Egypten varit platser för uppkomsten av sådant som städer och skriftsystem. 

Den alternativa och vidgade inramningen av antikens tidsperiod infaller från cirka 3000 f.Kr. till cirka 600 e.Kr. Antiken sammanlöper därmed med den period vi kallar bronsåldern (3100–1500 f.Kr.).

Antikens geografiska avgränsning

I geografiskt hänseende syftar antiken till de landmassor som omger Medelhavet: med den europeiska kontinenten, de norra delarna av Afrika samt Mellanöstern. Förvisso existerade det utvecklade civilisationer, bland annat i de regioner som utgör dagens Kina, men antiken som historisk epok har alltså en bestämd, om än omfattande, geografisk avgränsning.

Källor


Artikel publicerad: 2018.04.30
Författare: Historisktvetande.se

Bild

Bilden ovan är en relief av ett lejon från Ishtarporten i Babylon och som tillkom under det nybabyloniska riket. Maksim Sokolov är upphovsman till bilden.

Läs vidare

Pyramider i Giza beskuren och förminskadEGYPTEN Det forntida Egypten intar en särställning i historien. Ingen högkultur har existerat lika länge ...


Lertavla med inskriptioner beskuren och förminskadMESOPOTAMIEN I det historiska området skapades de första permanenta boplatserna ...


Överdel av statyett föreställande kvinna beskuren och förminskadGREKLANDS FÖRHISTORIA Arkeologerna tidigaste fynd är tidsperiodisk från stenåldern ...


Oljemålning som föreställer etrurier beskuren och förminskadEtruskerna Historien om det folkslag som dominerade Italien före romarna ...


Alexander mosaik beskuren och förminskad Alexander den store Alexander har gått till historien som den främsta av befälhavare ...