×

Sidinfo

Gatubild Breslau Ring Ostseite

1900-talet

Huvudsida om 1900-talet

Värld i förändring

”Under 1900-talet förlorade Europa sin världshegemoni”, skriver Svante Nordin i 1900-talet och fortsätter: ”När 1900-talet gick in avgjordes världens öden i Berlin, Wien, Paris och London. När seklet gick ut avgjordes de i Washington”.

Europeiska stormakter och allianser

När 1900-talet inleddes var det brittiska imperiet Europas största makt, åtminstone territoriellt: Imperiet var utspritt över hela jordklotet med kolonier i samtliga världsdelar utöver Europa. Den brittiska herraväldet var dock inte ohotat och snarare var andra nationer på väg att gå ikapp. I Europa var Tysklands industri jämbördigt med Storbritanniens.

Efter att den tyske statsmannen Otto von Bismarck avsattes kom Tyskland utrikespolitik att omdanas. Tyskland drog sig ur ett fördrag med Ryssland, vilket förändrade de diplomatiska förutsättningarna mellan Europas stormakter.

Storbritannien som tidigare varit suveränt och självständigt såg anledning av att söka bundsförvanter. Det blev till slut Frankrike som i sin tur hade upprättat en allians med Ryssland. Frankrikes allians med Ryssland var oväntat från tysk håll och skapade en ro då de nu såg sig omgivna på var sitt håll av två potentiella fiender.

Storbritannien som inte var direkt allierade med Frankrike stod dock delvis utanför de spänningar som ägde rum under den första delen av 1900-talet. Spänningar fanns det i stället mer av mellan Frankrike och Tyskland, vars rivalitet var starkt präglat av det fransk-tyska kriget på 1870-talet, vilket slutade med att Frankrike kapitulerade och tidigare franska områden tillföll Tyska riket.

Krigens århundrade

1900-talet präglas i synnerhet av två världskrig, som utspelar sig under första halvan av seklet, och som sedan följs av det kalla kriget. Det första världskriget hette förstås inte första världskriget före det andra hade brutit ut. På engelska kallades det the Great War och översattes ”det stora kriget”.

En globaliserad värld

Under 1900-talet och framåt uppstår den globaliserade världen där folk i olika geografiska områden alltmer sammanlänkas. Människor är inte längre spridda i små avgränsade enheter utan ingår i större dynamiska sammanhang. Flygplanet som från början var en obskyr innovation började produceras i stor skala för militära ändamål under första världskriget. Några år efter krigets avslut inleddes en ny era i resandets historia då de första passagerarplanen sattes i bruk.

Källor


Artikel publicerad: 2022.02.03
Författare: Historisktvetande.se

Bild

Bilden ovan föreställer Breslau Ring Ostseite ormkring år 1900 i dåvarande Tyska riket. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Läs vidare

Pyramider i Giza beskuren och förminskadEGYPTEN Det forntida Egypten intar en särställning i historien. Ingen högkultur har existerat lika länge ...


Lertavla med inskriptioner beskuren och förminskadMESOPOTAMIEN I det historiska området skapades de första permanenta boplatserna ...


Överdel av statyett föreställande kvinna beskuren och förminskadGREKLANDS FÖRHISTORIA Arkeologerna tidigaste fynd är tidsperiodisk från stenåldern ...


Oljemålning som föreställer etrurier beskuren och förminskadEtruskerna Historien om det folkslag som dominerade Italien före romarna ...


Alexander mosaik beskuren och förminskad Alexander den store Alexander har gått till historien som den främsta av befälhavare ...