×

Sidinfo

Colosseum avtecknad mot himlen

Rom under antiken

Romarna skapade ett av historiens mest kända riken. Det har förevigats av många anledningar: det förde Greklands kulturarv vidare, det blev världens mäktigaste, det utvecklade en egen kultur och mytologi (även om bl.a. grekiska förebilder ibland var tydliga) och det bildade en länk mellan antiken och medeltiden. Denna era har dessutom varit omåttligt populär att framställa i populärvetenskapliga sammanhang samt gestalta fiktivt såsom i Hollywoodfilmer.

När romarriket var som störst bestod det av nästan 100 miljoner människor, vilket motsvarade cirka hälften av hela världens befolkning. Det romerska väldet utgör också historiens kanske mest kända exempel på en civilisations uppgång och fall och har därmed fått gälla som en representation över hur stort ett rike kan bli innan det faller sönder av sin egen tyngd.

Historien om Rom kan delas in i kungatiden, republiken och kejsartiden (se faktaruta för tidsindelningar). Den första är minst kopplad till det verkliga romarriket medan det var en tid då Rom stod under etruskiskt inflytande. Republiken är den tid då Rom styrdes av två folkvalda konsuler. Kejsartiden tills sist är perioden då en enväldig kejsare styrde.


Artiklar om den romerska antiken - Rom under förhistorisk tid | Romarriket – från monarki till republik | Rom blir världens mäktigaste rike | Samhället i Rom | Romarriket – från republik till kejsarstat | Rom under kejsartiden | Romarrikets fall

Bildreferens

Bilden ovan är en beskuren exteriörbild på Colosseum. Upphovsman till bilden är Bjarki Sigursveinsson.


Artikel publicerad: 2018.12.11
Författare: Historisktvetande.se

Läs vidare

Pyramider i Giza beskuren och förminskadEGYPTEN Det forntida Egypten intar en särställning i historien. Ingen högkultur har existerat lika länge ...


Fris från tempelPersiska riket Skapade det största riket världen hade skådat och låg i krig med grekerna ...


Överdel av statyett föreställande kvinna beskuren och förminskadGREKLANDS FÖRHISTORIA Arkeologerna tidigaste fynd är tidsperiodisk från stenåldern ...


Oljemålning som föreställer etrurier beskuren och förminskadEtruskerna Historien om det folkslag som dominerade Italien före romarna ...


Alexander mosaik beskuren och förminskad Alexander den store Alexander har gått till historien som den främsta av befälhavare ...